Wielka pasja do siatkówki, chęć aktywnej promocji piłki siatkowej oraz upowszechnianie sportu i kultury fizycznej to główne powody powstania Fundacji Aleja Gwiazd.

Fundacja Aleja Gwiazd powstała w marcu 2017 roku i jest kontynuacją działalności, którą jej Fundatorzy – Paweł Wachowiak i Sławomir Jachimowski rozpoczęli w roku 2003 w Miliczu organizując Aleję Gwiazd Siatkówki. Paweł Wachowiak oraz Sławomir Jachimowski, działali wcześniej i byli Fundatorami Fundacji Aleja Gwiazd Siatkówki.

W maju 2017 roku Fundacja Aleja Gwiazd zorganizowała otwarcie Alei Gwiazd Siatkówki w Katowicach.

W roku 2018 nasza fundacja utworzyła także Aleję Gwiazd Piłki Nożnej na PGE Narodowym.

Poza kontynuacją, rozwojem i organizacją kolejnych edycji Alei Gwiazd do głównych celów statutowych fundacji należą przede wszystkim:

  • zorganizowanie i budowa pierwszego na świecie, interaktywnego Muzeum Gwiazd Siatkówki,
  • poprawa infrastruktury obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży,
  • organizacja zajęć piłki siatkowej, także z wybitnymi siatkarzami,
  • organizacja zajęć piłki nożnej, także z wybitnymi piłkarzami,
  • organizacja pożegnań z reprezentacją wybitnych siatkarzy,
  • organizacja pikników, festynów sportowych,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi (szczególnie działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych) w dziedzinie siatkówki, piłki nożnej,
  • działalność charytatywna.

http://alejagwiazd.eu/