Informacja dla członków Klubu PAWO.

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) PAWO – MEN sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Pabianicach, ul. Generała Władysława Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice (dalej jako: „PAWO – MEN”) informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się PAWO – MEN sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Pabianicach, ul. Generała Władysława Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000654322. Kontakt z PAWO – MEN możliwy jest także pod adresem mailowym: info@pawo.pl
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego Rozporządzeniem) oraz w celach związanych z uczestnictwem w Programie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia. Dodatkowo informujemy, iż na terenie siedziby PAWO MEN, jak również salonów PAWO MEN stosowany jest monitoring wizyjny – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych uzyskanych na podstawie monitoringu stanowi usprawiedliwiony cel PAWO, którym jest ochrona osób i mienia znajdujących się w siedzibie PAWO MEN, tj. odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz PAWO MEN usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, jak również – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie Klub PAWO. Brak podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Programie Klub PAWO. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych oraz komunikatów marketingowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wprowadzenia danych do bazy Klientów i przystąpienia do Programu Klub PAWO.
 5. Lista podmiotów współpracujących dostępna jest na stronie www.pawo.pl/podmiotywspolpracujace/
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informacja dla Klientów sklepu internetowego PAWO.

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) PAWO – MEN sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Pabianicach, ul. Generała Władysława Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice (dalej jako: „PAWO – MEN”) informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się PAWO – MEN sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Pabianicach, ul. Generała Władysława Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000654322. Kontakt z PAWO – MEN możliwy jest także pod adresem mailowym: info@pawo.pl
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Panią/Pana zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych od PAWO – MEN, w takiej sytuacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz PAWO – MEN usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, jak również – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze.
 4. PAWO – MEN nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji na Pani/Pana rzecz zamówienia, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych PAWO – MEN oraz ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez PAWO – MEN. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody pod adresem mailowym: rezygnacja@pawo.pl
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji zamówienia. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację usługi.

Informacja dla osób korzystających z newslettera.

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) PAWO – MEN sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Pabianicach, ul. Generała Władysława Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice (dalej jako: „PAWO – MEN”) informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAWO – MEN sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Pabianicach, ul. Generała Władysława Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000654322. Kontakt z PAWO – MEN możliwy jest także pod adresem mailowym: info@pawo.pl.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu wysyłania Pani/Panu informacji handlowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 3. PAWO – MEN nikomu nie przekazuje danych osobowych podanych przez Panią/Pana podczas zapisu na newsletter.
 4. PAWO – MEN nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pan/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.
 7. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację zamówienia. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody i wypisania się z newslettera.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.